skip to Main Content
0883-374-189 admin@igmbg.org
профилактичен преглед

Как НЕ СИ представяме профилактичния преглед?

Съгласно Националния рамков договор (с него се уреждат правилата за функциониране на всички дейности финансирани от НЗОК ("касата")), минималната продължителност на профилактичния преглед е 10 минути. Ясно е, че толкова кратко време е достатъчно само за много повърхностен разговор и…

Прочети повече
Back To Top
Back To Top