skip to Main Content
0883-374-189 admin@igmbg.org

Д-р Михаил Сяров е семеен лекар в Сливен с над 25 години лекарски стаж, 5 години ортопедия, 5 години психиатрия. Провежда прегледи и в частен кабинет, където прилага методите на интегративната медицина с холистичен подход – биорезонансна диагностика и биорезонансна терапия, електросоматография (E.I.S diagnostic), пептидна терапия и здравно консултиране за pH, хранене, вода и др. Д-р Сяров не преглежда деца.

ОБРАЗОВАНИЕ

Д-р Сяров завършва Висшия медицински институт (ВМИ) – Стара Загора.

КВАЛИФИКАЦИИ

– Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността;
– Работил в Ортопедично отделение 5г. и Психиатрично отделение – 5г., енерго-информационна диагностика и терапия по методите на д-р Фол;
– Изучава паразитите като причинители на заболяванията от около 15 години, а от 10 години работи върху интегрирането на методите на класическата и алтернативната медицина.

БИОГРАФИЯ

Д-р Сяров работи като общопрактикуващ лекар в МЦ Инакор Сливен. Съосновател е на Център по Интегративна медицина Биомедис, където под негово ръководство се прилага иновативен холистичен подход при установяване на първопричините на заболяването. Методиката за лечение, разработена от него, се основава на клетъчно прочистване от паразити и токсини, последвано от индивидуална програма за възстановяване на естественото здраве.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

biomedis.info

За въпроси и записване на час, моля позвънете на следния телефон

+359 886 178 625

Back To Top
Back To Top