skip to Main Content
0883-374-189 admin@igmbg.org
телемедицина

Телемедицина?

Телемедицина” е модерна дума, която много хора, както в чужбина, така и в България, използват, но никой не е сигурен какво точно означава. Принципно, директният превод на думата е “медицина от разстояние”. Какво точно, обаче, означава това и защо, след…

Прочети повече
Back To Top
Back To Top