skip to Main Content
0883-374-189 admin@igmbg.org
Защо часовете при специалистите „по каса“ свършват толкова бързо?

Защо часовете при специалистите „по каса“ свършват толкова бързо?

СИМП (специализирана извънболнична медицинска помощ) е съставена от лекарите с клинична специалност (изкл. Обща медицина), които лекуват болни, които не са хоспитализирани (не лежат в болница). Такива могат да бъдат акушер-гинеколозите, ендокринолозите, пулмолозите и т.н. Лекарите от тази група могат да имат или да нямат договор с НЗОК, да бъдат самонаети или да са наети от ДКЦ-та, като първият вариант е по-чест.

Сред специалистите от извънболничната медицинска помощ е относително често явление да нямат договор с НЗОК, т.е. да преглеждат само срещу заплащане. Тези, които имат договор с НЗОК, могат да прегледат пациент, както “по каса” (т.е. срещу направление издадено от ОПЛ или друг специалист), така и срещу заплащане със собствени средства или от фонд.

Финансирането на специализираната извънболнична помощ става по няколко механизма.

 • Платена дейност (платената дейност може да бъде заплатена от самия пациент или от частен осигурителен фонд, т.нар. “застрахователи”):
  • Обичайно специалистите имат отделни цени за самия преглед и за допълнителни процедури – ехография, тимпанометрия, колпоскопия и мн. др. Бърза справка в интернет показва, че средната цена на платен преглед в София обичайно варира в диапазона 30-40 лв. на преглед, като за хабилитирани лица (доценти и професори) цената понякога надхвърля 100 лв. Обичайно вторичните прегледи (в рамките на 30 дни) са на по-ниска цена.
  • Цените на допълнителните изследвания варират. Справка в интернет показва, че ехокардиография в София, например, струва най-често между 40 и 60 лв.
 • Платена от НЗОК дейност:
  • Преглед с направление: НЗОК заплаща 21 лв. За вторичен преглед НЗОК заплаща 9,50 лв.
  • Диспансерен преглед (проследяване на хронично болни пациенти с направление само за първото посещение) – 12 лв. като броят на прегледите за даден пациент е ограничен на годишна база (за повечето заболявания 4 прегледа). По този механизъм се проследяват болести като диабет тип 1, астма, хепатит Б и С, някои автоимунни болести и др.
  • Процедури по НЗОК: Ако се налагат допълнителни дейности (високоспециализирани), специалистът може да издаде направление за тях и то да бъде “осребрено” от него или друг лекар. В тази категория попадат провеждането на ехокардиография, ЕЕГ, коремна ехография за някои специалности (за някои е задължителна част от прегледа) и др. Тези дейности си заплащат от НЗОК допълнително. Например, за провеждането на ехокардиография НЗОК заплаща 22,79 лв.

Разликите в цените между заплащането от НЗОК и платената дейност е очевидна. Разбираемо е защо много специалисти, особено в големите градове, считат работата “по каса” за проява на социална отговорност, а не за реален източник на доходи. Това е особено валидно за дефицитните специалности (напр. ревматология, повечето педиатрични тесни специалности – детска нефрология, детска пулмология и др.) и, разбира се, за някои от по-търсените специалисти акушергинеколози, кардиолози, ортопеди и др.

Разбира се, получените суми са брутен, а не нетен, приход. Реално от тях трябва да бъде заплатено за персонал (напр. медицинска сестра, почистване, счетоводител и др.), режийни (ток, вода, отопление, наем), други консумативи (софтуер, игли и спринцовки, медикаменти за случаи на спешност, принтер и консумативи за него и т.н.), данъци, продължаващо обучение (конгреси и литература) и т.н.

д-р Иван Поляков

Д-р Поляков работи като личен лекар в МКЦ Моят лекар от 2015 г. Дейността му се фокусира върху актуализирането на разбиранията за специалността Обща медицина в България и въвеждането на нови за страната ни подходи за превенция и ранно откриване на болестите. Профилът на д-р Поляков в сайта на Поликлиника България е http://poliklinikabg.com/ekip/d-r-ivan-polyakov/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back To Top
Back To Top